Πώς να μετατρέψετε MPP σε XPS χρησιμοποιώντας C++

Σε αυτό το θέμα, θα διερευνήσουμε πώς να μετατρέψετε το MPP σε XPS χρησιμοποιώντας C++. Το XPS είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή αρχείου και μπορείτε εύκολα να εξαγάγετε αρχείο MPP σε XPS σε C++ χρησιμοποιώντας λίγες κλήσεις API χωρίς εξάρτηση από το MS Project.

Βήματα για τη μετατροπή MPP σε XPS χρησιμοποιώντας C++

  1. Εγκαταστήστε το Aspose.Tasks for C++ χρησιμοποιώντας το εργαλείο διαχείρισης πακέτων NuGet
  2. Συμπεριλάβετε αναφορά στον χώρο ονομάτων Aspose::Tasks
  3. Δημιουργήστε την παρουσία κλάσης Project για να φορτώσετε το αρχείο MPP για αποθήκευση ως XPS
  4. Αποθηκεύστε το αρχείο MPP σε XPS σε C++ χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Save

Μπορείτε να εξάγετε αρχείο MPP σε XPS σε C++ σε λίγες κλήσεις API. Το μόνο που χρειάζεστε είναι να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο MPP και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε ως XPS σε επόμενη κλήση API χρησιμοποιώντας C++.

Κώδικας για μετατροπή MPP σε XPS χρησιμοποιώντας C++

Νωρίτερα, μάθαμε το πώς να εξαγάγετε μεταδεδομένα αρχείου Microsoft Project σε C++. Ωστόσο, σε αυτό το θέμα έχουμε επικεντρωθεί στη μετατροπή MPP σε XPS στη C++.

 Ελληνικά