Πώς να μετατρέψετε το PUB σε PDF σε C#

Αυτό το σύντομο σεμινάριο εξηγεί πώς να μετατρέψετε το PUB σε PDF σε C#. Αυτό περιέχει τις λεπτομέρειες από το αρχικό βήμα της ρύθμισης του περιβάλλοντος και, στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο αλγόριθμος και ένα απόσπασμα κώδικα για την κάλυψη λεπτομερειών που σχετίζονται με τη διαδικασία μετατροπής του Publisher σε PDF σε C#. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κανένα άλλο εργαλείο για να εργαστείτε με τα αρχεία πηγής PUB και να το γράψετε ως αρχείο PDF.

Βήματα για να μετατρέψετε το PUB σε PDF χρησιμοποιώντας C#

  1. Διαμορφώστε τη βιβλιοθήκη Aspose.PUB ώστε να λειτουργεί με αρχεία PUB
  2. Φορτώστε το αρχείο εκδότη προέλευσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο CreateParser
  3. Εξάγετε το αρχείο εξόδου με τη μέθοδο ConvertToPdf

Εδώ εξηγείται ο αλγόριθμος βήμα προς βήμα για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη διαδικασία εξαγωγής του Αρχείου Publisher σε PDF σε C#. Η κλάση PubFactory περιλαμβάνει διαφορετικές υπερφορτωμένες μεθόδους για τη δημιουργία αναλυτών για αρχείο PUB από ένα αρχείο ή μια ροή. Ομοίως, η κλάση IPdfConverter είναι ικανή να μετατρέψει το αναλυμένο αρχείο PUB σε έγγραφο PDF.

Κώδικας για μετατροπή PUB σε PDF σε C#

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το απόσπασμα κώδικα για να μετατρέψετε τον Microsoft Publisher σε PDF σε C#. Ωστόσο, μπορεί να τροποποιηθεί για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας, όπως η επιλογή μεταξύ της φόρτωσης του αρχείου PUB από μια ροή ή της χρήσης της συμβολοσειράς διαδρομής αρχείου. Στο τελικό βήμα, καλέστε τη μέθοδο ConvertToPdf για να εξαγάγετε το έγγραφο PDF εξόδου κατά τη διαβίβαση του ονόματος αρχείου.

Αυτό το σεμινάριο έχει καλύψει τις πληροφορίες σχετικά με τη μετατροπή αρχείου PUB σε PDF σε C#. Ενώ, εάν θέλετε να αποδώσετε το αρχείο PUB σε μια εικόνα, διαβάστε το άρθρο στο πώς να μετατρέψετε το PUB σε PNG σε C#.

 Ελληνικά