Πώς να μετατρέψετε το PUB σε PDF σε Java

Αυτό το βασικό σεμινάριο περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με πώς να μετατρέψετε το PUB σε PDF σε Java. Καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία ξεκινώντας από τη διαμόρφωση του συστήματος και τις προϋποθέσεις, καθώς και τον αλγόριθμο σταδιακά μαζί με ένα δείγμα απόσπασμα κώδικα για μετατροπή του Publisher σε PDF σε Java. Επιπλέον, μπορείτε να κλιμακώσετε αυτήν τη διαδικασία με μια εφαρμογή πολλαπλών νημάτων όπου μπορούν να φορτωθούν διαφορετικά αρχεία PUB και να μετατραπούν σε μορφή PDF παράλληλα.

Βήματα για τη μετατροπή PUB σε PDF χρησιμοποιώντας Java

  1. Εγκαταστήστε το Aspose.PUB για την επεξεργασία αρχείων του Publisher
  2. Φορτώστε το αρχείο εισόδου PUB με τη συνάρτηση createParser
  3. Γράψτε το έγγραφο PDF που δημιουργήθηκε καλώντας τη μέθοδο convertToPdf

Αυτά τα βήματα καλύπτουν με ακρίβεια τη διαδικασία μετατροπής του Αρχείου Publisher σε PDF σε Java. Τα αρχεία PUB εισόδου μπορούν να αναλυθούν χρησιμοποιώντας την κλάση PubFactory, η οποία περιλαμβάνει υπερφορτώσεις πολλών μεθόδων για την επεξεργασία δεδομένων από ροές αρχείων ή μνήμης. Ομοίως, η μέθοδος convertToPdf μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή του αρχείου PDF εξόδου σε ροή ή αρχείο ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Κώδικας για μετατροπή PUB σε PDF σε Java

Αυτό το δείγμα κώδικα είναι αρκετό για μετατροπή του Microsoft Publisher σε PDF σε Java. Ενώ, μπορείτε να το αυτοσχεδιάσετε ώστε να λειτουργεί με υπερφορτωμένες μεθόδους και κατασκευαστές για να καλύψετε τις ανάγκες σας. Με λίγα λόγια, αυτό το δείγμα κώδικα αναλύει το αρχείο εισόδου Publisher και το αποδίδει ως αρχείο PDF ενώ εργάζεται με την κλάση PubFactory.

Αυτό το σεμινάριο σάς βοήθησε να κατανοήσετε τη διαδικασία μετατροπής αρχείου PUB σε PDF σε Java. Ωστόσο, εάν θέλετε να μάθετε τη μετατροπή αρχείου PUB σε εικόνα, ανατρέξτε στο άρθρο σχετικά με το πώς να μετατρέψετε το PUB σε PNG στην Java.

 Ελληνικά