Πώς να μετατρέψετε PNG σε PSD χρησιμοποιώντας C#

Σε αυτό το γρήγορο σεμινάριο, θα μάθετε πώς να μετατρέπετε το PNG σε PSD χρησιμοποιώντας C#. Παρέχει τις ρυθμίσεις IDE, μια λίστα εργασιών στο πρόγραμμα και ένα δείγμα κώδικα με δυνατότητα εκτέλεσης για την ανάπτυξη ενός μετατροπέα αρχείων PNG σε PSD χρησιμοποιώντας C#. Θα μάθετε επίσης πώς να προσθέτετε πολλαπλά επίπεδα με διαφορετικές εικόνες στο αρχείο PSD εξόδου.

Βήματα για τη μετατροπή αρχείου PNG σε PSD χρησιμοποιώντας C#

  1. Ρυθμίστε το περιβάλλον ώστε να χρησιμοποιεί το Aspose.PSD for .NET για τη μετατροπή PNG σε PSD
  2. Δημιουργήστε μια εικόνα PSD χρησιμοποιώντας την κλάση PsdImage και δώστε μέγεθος εικόνας εξόδου
  3. Φορτώστε το αρχείο προέλευσης PNG χρησιμοποιώντας το FileStream
  4. Δημιουργήστε και αρχικοποιήστε ένα αντικείμενο της κλάσης Layer με τη φορτωμένη εικόνα
  5. Προσθέστε αυτό το επίπεδο στη νέα εικόνα PSD
  6. Αποθηκεύστε το αρχείο PSD που προκύπτει στο δίσκο

Αυτά τα βήματα εξηγούν σε βάθος τη διαδικασία μετατροπής αρχείου PNG σε PSD χρησιμοποιώντας C#. Η διαδικασία ξεκινά με τη δημιουργία ενός PsdImage παρέχοντας το μέγεθος της εικόνας εξόδου που ακολουθείται από τη φόρτωση της εικόνας πηγής PNG στο αντικείμενο FileStream που χρησιμοποιείται περαιτέρω για την προετοιμασία ενός αντικειμένου κλάσης επιπέδου. Στα τελευταία βήματα, το επίπεδο που δημιουργήθηκε πρόσφατα προστίθεται στην εικόνα PSD πριν το αποθηκεύσετε στο δίσκο.

Κώδικας για αλλαγή PNG σε PSD χρησιμοποιώντας C#

Αυτό το δείγμα κώδικα δείχνει πώς να αναπτύξετε PNG σε PSD μετατροπέα χρησιμοποιώντας C#. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους τύπους εικόνων, όπως JPG, BMP, TIFF κ.λπ. για να τις μετατρέψετε σε PSD. Εάν θέλετε να προσθέσετε πολλά επίπεδα εικόνων, επαναλάβετε τα βήματα για να φορτώσετε την εικόνα, να δημιουργήσετε ένα επίπεδο και να προσθέσετε στο PSD εξόδου όσες φορές απαιτείται πριν αποθηκεύσετε το τελικό αρχείο PSD.

Σε αυτό το άρθρο, μάθαμε τη διαδικασία μετατροπής PNG σε PSD, ωστόσο, εάν θέλετε να μάθετε τη διαδικασία μετατροπής PSD σε TIFF, ανατρέξτε στο άρθρο στο πώς να μετατρέψετε το PSD σε TIFF σε C#.

 Ελληνικά