Πώς να μετατρέψετε PSD σε JPEG σε Java

Σε αυτόν τον απλό οδηγό βήμα προς βήμα, θα μάθετε πώς να μετατρέπετε το PSD σε JPEG στην Java. Αυτή η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη αποθήκευση PSD ως JPEG χρησιμοποιώντας Java. και αυτή η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα από τα διαμορφωμένα περιβάλλοντα .NET εντός macOS, Linux ή Windows.

Βήματα για τη μετατροπή PSD σε JPEG σε Java

  1. Διαμορφώστε το περιβάλλον σας εγκαθιστώντας το Aspose.PSD for Java από τη διαχείριση αποθετηρίου
  2. Φορτώστε το αρχείο προέλευσης PSD από το δίσκο χρησιμοποιώντας την παρουσία κλάσης PsdImage
  3. Χρησιμοποιήστε την κλάση επιλογών JpegOptions για να ορίσετε τις επιθυμητές ιδιότητες JPEG
  4. Αποθηκεύστε το αρχείο PSD ως JPEG στο δίσκο

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα Στο Java PSD σε JPEG, η εφαρμογή μετατροπής εικόνων μπορεί να αναπτυχθεί εύκολα χρησιμοποιώντας απλές κλήσεις API, όπου η διαδικασία θα ξεκινήσει με πρόσβαση στο αρχείο προέλευσης PSD από το δίσκο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο κλάσης JpegOptions, θα οριστούν διαφορετικές ιδιότητες για το αρχείο εικόνας JPEG εξόδου, το οποίο στη συνέχεια θα ακολουθήσει αποθήκευση του φορτωμένου αρχείου PSD ως JPEG στο δίσκο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αποθήκευσης.

Κώδικας για εξαγωγή PSD σε JPEG σε Java

Στο παραπάνω παράδειγμα κώδικα, παρουσιάζεται η διαδικασία μετατροπής ενός PSD σε JPG χρησιμοποιώντας σε Java, όπου η μέθοδος Image.load() χρησιμοποιείται για τη φόρτωση του αρχείου PSD πηγής από το δίσκο. Η παρουσία κλάσης JpegOptions χρησιμοποιείται για τον ορισμό ιδιοτήτων όπως JpegLsAllowedLossyError, ποιότητα Jpeg, VectorRasterizationOptions και ResolutionSettings για να αναφέρουμε μερικές. Αφού ρυθμίσετε τις απαιτούμενες ιδιότητες JPEG, το αρχείο JPEG θα εξαχθεί και θα αποθηκευτεί στο δίσκο.

Σε αυτό το θέμα, μάθαμε για τη διαδικασία μετατροπής PSD σε JPEG χρησιμοποιώντας Java. Εάν θέλετε να μάθετε σχετικά με την εισαγωγή ενός υδατογραφήματος εικόνας στο PSD, ανατρέξτε στο άρθρο στο πώς να προσθέσετε υδατογράφημα εικόνας στο PSD σε Java.

 Ελληνικά