Πώς να μετατρέψετε το EPUB σε PDF χρησιμοποιώντας Java

Αυτό το άρθρο περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για πώς να μετατρέψετε το EPUB σε PDF χρησιμοποιώντας Java, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών διαμόρφωσης, της σταδιακής διαδικασίας και ενός δείγματος κώδικα με δυνατότητα εκτέλεσης. Με τη βοήθεια αυτών των πληροφοριών, μπορείτε να γράψετε ένα απλό λογισμικό μετατροπής EPUB σε PDF χρησιμοποιώντας Java χρησιμοποιώντας μόνο λίγες γραμμές κώδικα. Συζητούνται επίσης διαφορετικές επιλογές προσαρμογής για τον έλεγχο της διαδικασίας μετατροπής.

Βήματα για τη μετατροπή του αρχείου EPUB σε PDF χρησιμοποιώντας Java

  1. Δημιουργήστε το περιβάλλον για να προσθέσετε το Aspose.PDF από το αποθετήριο για να μετατρέψετε το EPUB σε PDF
  2. Δηλώστε ένα αντικείμενο κλάσης EpubLoadOptions
  3. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης MarginInfo
  4. Ορίστε την ανώτερη τιμή περιθωρίου στο αντικείμενο MarginInfo
  5. Ορίστε το προσαρμοσμένο αντικείμενο MarginInfo στο αντικείμενο κλάσης EpubLoadOptions
  6. Φορτώστε το αρχείο EPUB προέλευσης στο αντικείμενο κλάσης Document χρησιμοποιώντας το αντικείμενο EpubLoadOptions
  7. Αποθηκεύστε το φορτωμένο έγγραφο EPUB ως PDF στο δίσκο

Αυτά τα βήματα περιγράφουν τη διαδικασία μετατροπής EPUB σε PDF χρησιμοποιώντας Java. Επεξηγούνται όλες οι απαραίτητες κλάσεις, μέθοδοι και λίγες ιδιότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Μόλις το πρότυπο αρχείο EPUB φορτωθεί σωστά στην κλάση Document, μπορείτε να εκτελέσετε μια ποικιλία άλλων ενεργειών επίσης στο αρχείο PDF εξόδου πριν το αποθηκεύσετε στο δίσκο. Η πλήρης ακολουθία βημάτων που κοινοποιείται εδώ πρέπει να ακολουθηθεί για τη δημιουργία PDF από το αρχείο προέλευσης EPUB.

Κώδικας για να μετατρέψετε ένα αρχείο από EPUB σε PDF χρησιμοποιώντας Java

Αυτός ο κώδικας είναι αρκετός για να αλλάξετε το EPUB σε PDF χρησιμοποιώντας Java, ωστόσο, εάν θέλετε να προσαρμόσετε τη διαδικασία όπως να αποδώσετε τα περιεχόμενα του αρχείου EPUB σε μια συγκεκριμένη θέση στο αρχείο PDF εξόδου, μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες στις EpubLoadOptions. Το αντικείμενο κλάσης MarginInfo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσετε τις πληροφορίες περιθωρίου ως προς τα αριστερά, δεξιά, επάνω και κάτω περιθώρια. Το αντικείμενο κλάσης EpubLoadOptions παρέχει ιδιότητες όπως μέγεθος σελίδας, λειτουργία προσαρμογής μεγέθους σελίδας και λειτουργία χρήσης περιοχής περιθωρίων.

Αυτό το άρθρο μας καθοδήγησε να μετατρέψουμε το αρχείο προέλευσης από EPUB σε PDF χρησιμοποιώντας Java. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε τη διαδικασία προσθήκης κεφαλίδας και υποσέλιδου στο PD εξόδου, ανατρέξτε στο άρθρο στο πώς να προσθέσετε κεφαλίδα και υποσέλιδο σε PDF χρησιμοποιώντας Java.

 Ελληνικά