Πώς να μετατρέψετε XPS σε PDF σε C#

Αυτό το άρθρο έχει γραφτεί για να εξηγήσει πώς να μετατρέψετε το XPS σε PDF σε C#. Περιλαμβάνει τη σταδιακή διαδικασία καθώς και ένα δείγμα κώδικα με δυνατότητα εκτέλεσης για αλλαγή XPS σε PDF σε C#. Μπορείτε να φορτώσετε το αρχείο προέλευσης XPS και να το εξαγάγετε ως αρχείο PDF με μερικές γραμμές κώδικα.

Βήματα για τη μετατροπή XPS σε PDF χρησιμοποιώντας C#

  1. Διαμορφώστε το περιβάλλον εγκαθιστώντας το Aspose.Page για τη μετατροπή αρχείων XPS
  2. Φορτώστε το αρχείο εισόδου XPS χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο κλάσης Stream
  3. Αρχικοποιήστε ένα αντικείμενο κλάσης PdfSaveOptions και ορίστε τις απαραίτητες παραμέτρους
  4. Δημιουργήστε μια συσκευή απόδοσης για μορφή PDF εξόδου
  5. Αποθηκεύστε το αρχείο PDF εξόδου μετά τη μετατροπή του αρχείου XPS

Αυτά τα βήματα συνοψίζουν με ακρίβεια τη διαδικασία μετατροπής αρχείου XPS σε PDF σε C#. Χρησιμοποιήστε το αντικείμενο κλάσης Stream για να φορτώσετε το αρχείο εισόδου XPS και, στη συνέχεια, καθορίστε διαφορετικές ιδιότητες για το έγγραφο PDF εξόδου, όπως τη συμπίεση εικόνας ή κειμένου κ.λπ. Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια συσκευή απόδοσης όπως το PdfDevice και εξάγετε το αρχείο PDF εξόδου.

Κώδικας για μετατροπή XPS σε PDF σε C#

Αυτό το δείγμα κώδικα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετατροπή εγγράφου XPS σε PDF σε C#. Επιπλέον, μπορείτε να αλλάξετε την αξία οποιασδήποτε ιδιότητας, όπως την ποιότητα των εικόνων, τους αριθμούς σελίδων που χρειάζεστε για να μετατρέψετε σε μορφή PDF, λεπτομέρειες κρυπτογράφησης κ.λπ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Ομοίως, μπορείτε να διαβάσετε και να γράψετε τα αρχεία χρησιμοποιώντας τις ροές αρχείων ή τις ροές μνήμης με απλές κλήσεις API.

Αυτό το σεμινάριο παρέχει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μετατροπή του αρχείου XPS σε PDF σε C#. Εάν θέλετε να μάθετε τη μετατροπή EPS σε TIFF, διαβάστε το άρθρο στο πώς να μετατρέψετε EPS σε TIFF σε C#.

 Ελληνικά