Κλίμακα εικόνας σε C#

Αυτό το σεμινάριο καλύπτει τον τρόπο κλιμάκωσης του image σε C#. Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του συστήματος, τον αλγόριθμο σταδιακά και ένα δείγμα κώδικα με δυνατότητα εκτέλεσης για αναβάθμιση εικόνας σε C#. Καλύπτει επίσης προσαρμοσμένες ιδιότητες και μεθόδους για την προσαρμογή της διαδικασίας ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Βήματα για την κλιμάκωση της φωτογραφίας στο C#

  1. Διαμορφώστε το σύστημα ώστε να λειτουργεί με το Aspose.Drawing for .NET για να κλιμακώσετε τις εικόνες
  2. Ξεκινήστε μια παρουσία της κλάσης Bitmap
  3. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο της κλάσης Graphics και ορίστε τη λειτουργία παρεμβολής
  4. Ρυθμίστε τις συντεταγμένες της εικόνας και τον παράγοντα κλιμάκωσης
  5. Κλιμακώστε την είσοδο και γράψτε την εικόνα που δημιουργείται

Αυτά τα βήματα επεξεργάζονται τον αλγόριθμο για κλιμάκωση εικόνας χωρίς απώλεια ποιότητας σε C#. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης bitmap με την καθορισμένη μορφή και μέγεθος. Στη συνέχεια, ορίστε την κλίμακα της εικόνας και αποδώστε την εικόνα που δημιουργείται σε μορφή εικόνας JPG ή PNG.

Κώδικας για αναβάθμιση εικόνας σε C#

Αυτό το δείγμα κώδικα είναι μια βασική έκδοση για να δείξει πώς να αναβαθμίσετε την εικόνα σε C#. Βελτιώστε αυτόν τον κώδικα ορίζοντας διαφορετικούς τρόπους παρεμβολής εικονοστοιχείων, όπως δικυβική, διγραμμική, προεπιλογή κ.λπ. Ομοίως, μπορείτε να αλλάξετε τον παράγοντα κλιμάκωσης για να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας στο απαιτούμενο ύψος και πλάτος.

Αυτός ο οδηγός παρουσιάζει τη γρήγορη προσέγγιση στην κλίμακα φωτογραφίας σε C#. Επιπλέον, αν σας ενδιαφέρει να κάνετε αποκοπή εικόνων, ανατρέξτε στο άρθρο στο Αποκοπή εικόνας σε C#.

 Ελληνικά