Τρόπος αντιγραφής φύλλου Excel σε άλλο βιβλίο εργασίας σε Java

Αυτό το συνοπτικό σεμινάριο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αντιγραφής φύλλου Excel σε άλλο βιβλίο εργασίας σε Java. Μπορείτε να φορτώσετε το αρχείο εισόδου Excel με επέκταση αρχείου XLSX ή XLS και, στη συνέχεια, μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία αντιγραφή φύλλου εργασίας Excel σε Java. Μπορείτε να αντιγράψετε οποιοδήποτε φύλλο χρησιμοποιώντας τον αριθμό ευρετηρίου ή το όνομα του φύλλου σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Βήματα για την αντιγραφή φύλλου Excel σε άλλο βιβλίο εργασίας σε Java

  1. Προσθέστε μια αναφορά στο Aspose.Cells από το αποθετήριο Maven για να αντιγράψετε ένα φύλλο Excel
  2. Φορτώστε το αρχείο προέλευσης Excel στο αντικείμενο κλάσης Workbook για αντιγραφή δεδομένων εισόδου
  3. Πρόσβαση στα φύλλα του αρχείου εξόδου Excel
  4. Copy το φύλλο Excel σε άλλο βιβλίο εργασίας χρησιμοποιώντας τον αριθμό ευρετηρίου των φύλλων
  5. Αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας του Excel εξόδου με το αντιγραμμένο φύλλο εργασίας σε αυτό

Χρειάζεται μόνο να πραγματοποιήσουμε μερικές κλήσεις API για να εργαστούμε με τη δυνατότητα αντίγραφο φύλλου Java Excel. Μπορούμε να προσαρμόσουμε τη διαδικασία αντιγραφής φύλλων εργασίας αλλάζοντας τα ευρετήρια των φύλλων εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιγράψετε οποιοδήποτε φύλλο εργασίας από το φύλλο εργασίας προέλευσης και να το επικολλήσετε σε οποιοδήποτε ευρετήριο στο βιβλίο εργασίας του Excel εξόδου, μόνο αλλάζοντας τους αριθμούς ευρετηρίου.

Κώδικας για αντιγραφή φύλλου Excel σε άλλο βιβλίο εργασίας σε Java

Σε αυτό το σεμινάριο, έχουμε εξερευνήσει πώς μπορεί να ενσωματωθεί η χρήση της δυνατότητας αντιγραφή φύλλου Excel σε άλλο βιβλίο εργασίας από Java. Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία αντιγραφής χρησιμοποιώντας το αντικείμενο κλάσης CopyOptions στη συνάρτηση copy() που υποστηρίζει τιμές αντιγραφής μόνο εάν ο τύπος δεν είναι έγκυρος για το φύλλο προορισμού, την επιλογή αντιγραφής ονομάτων, την επιλογή διατήρησης μακροεντολών και πολλές άλλες δυνατότητες ως Καλά.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο αντιγραφής-επικόλλησης δεδομένων μεταξύ των φύλλων εργασίας του Excel. Ωστόσο, εάν θέλετε να μάθετε τη συγχώνευση κελιών, ανατρέξτε στο άρθρο στο πώς να συγχωνεύσετε κελιά στο Excel χρησιμοποιώντας Java.

 Ελληνικά