Πώς να μετατρέψετε το Excel σε PDF χρησιμοποιώντας C++

Σε αυτό το σεμινάριο, θα διερευνήσουμε πώς να μετατρέψετε το Excel σε PDF χρησιμοποιώντας C++. Τα αρχεία Excel χρησιμοποιούνται συνήθως για εργασία με δεδομένα που περιλαμβάνουν υπολογισμούς, όπως μπορείτε να εκτελέσετε διαφορετικές λειτουργίες και υπολογισμούς για την επεξεργασία των δεδομένων. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετατροπή Excel σε PDF χρησιμοποιώντας C++ χρησιμοποιώντας απλή διεπαφή API και χωρίς εξάρτηση από το MS Excel.

Βήματα για τη μετατροπή του Excel σε PDF χρησιμοποιώντας C++

  1. Διαμορφώστε το πακέτο Aspose.Cells.Cpp με τη Διαχείριση πακέτων NuGet
  2. Προσθήκη αναφοράς στον χώρο ονομάτων Aspose::Cells
  3. Δημιουργήστε το αντικείμενο Workbook Class για να φορτώσετε το αρχείο εισόδου Excel
  4. Αποθηκεύστε το αρχείο PDF εξόδου με τη μέθοδο Save

Μπορείτε να ακολουθήσετε το παρακάτω παράδειγμα για να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε αρχείο Excel σε PDF χρησιμοποιώντας C++. Μόνο μερικές απλές κλήσεις API μπορούν να σας επιτρέψουν να εκτελέσετε αυτήν την εργασία γρήγορα.

Κώδικας για μετατροπή αρχείου Excel σε PDF χρησιμοποιώντας C++

Στο προηγούμενο άρθρο, εξερευνήσαμε το Πώς να αποθηκεύσετε το αρχείο Excel ως PDF χρησιμοποιώντας C#. Ενώ σε αυτόν τον οδηγό βήμα προς βήμα, μάθαμε Μετατροπή Excel σε PDF σε C++.

 Ελληνικά