Πώς να δημιουργήσετε κωδικό QR σε C#

Οι γραμμωτοί κώδικες, ειδικά οι δισδιάστατοι γραμμικοί κώδικες μήτρας, όπως οι κωδικοί QR, είναι κοινός τόπος στις μέρες μας. Έτσι, οι προγραμματιστές C# συχνά αναρωτιούνται πώς να δημιουργήσουν κώδικα QR σε εφαρμογές C#. Αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα με λίγες γραμμές κώδικα χρησιμοποιώντας το Aspose.BarCode for .NET.

Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε γραμμωτούς κώδικες ή κώδικα QR στις εφαρμογές σας .NET, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών Windows ή σε εφαρμογές Web χρησιμοποιώντας C# με τα βήματα που δίνονται σε αυτήν την απάντηση.

Βήματα για τη δημιουργία κωδικού QR σε C#

  1. Απαιτείται πρώτα το πακέτο Nuget του Aspose.BarCode for .NET
  2. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τους χώρους ονομάτων Aspose.Barcode και Aspose.BarCode.Generation
  3. Προσθήκη άδειας χρήσης Aspose χρησιμοποιώντας τη μέθοδο SetLicense
  4. Τώρα, δημιουργήστε μια παρουσία του BarCodeGenerator Class και ορίστε το QR ως τύπο κωδικοποίησης
  5. Ορίστε το κείμενο κώδικα που θέλετε να προσθέσετε στον κωδικό QR
  6. Ορίστε τις απαιτούμενες ιδιότητες του αντικειμένου DocumentBuilder
  7. Ως τελευταίο βήμα, αποθηκεύστε τον κωδικό QR ως μορφή εικόνας

Σε αυτό το παράδειγμα, αποθηκεύουμε την εικόνα του κώδικα QR ως PNG, ωστόσο, μπορείτε να αποθηκεύσετε τον κωδικό QR σας σε Bmp, Gif, Jpeg, PNG, Tiff, TiffInCmyk, EMF ή SVG image formats. Απλώς πρέπει να περάσετε τη μορφή εικόνας κατά την αποθήκευση του δημιουργημένου QR code.

Παράδειγμα για τη δημιουργία κωδικού QR σε C#

Εάν αναπτύσσετε τη δική σας συσκευή δημιουργίας κωδικών QR ή προσθέτετε αυτήν τη δυνατότητα δημιουργίας QR στην εφαρμογή σας, τα βήματα και το δείγμα που δίνονται παραπάνω μπορούν να σας εξοικονομήσουν πολύ χρόνο και προσπάθεια.

 Ελληνικά