Jak převést MPP do Excelu pomocí C#

Tento článek pomáhá jak převést MPP do Excelu pomocí C# tím, že poskytuje podrobnosti o konfiguraci a spustitelný jednoduchý kód k provedení úlohy. Jsou identifikovány všechny potřebné zdroje, které jsou nutné k napsání této aplikace. Všimněte si, že pro export souboru MS Project do Excelu pomocí C# není třeba instalovat MS Project ani žádný jiný software pro zpracování MPP, což vede k vytvoření souboru XLSX.

Kroky k převodu souboru MPP do Excelu pomocí C#

  1. Nakonfigurujte vývojové prostředí pro přidání Aspose.Tasks pomocí správce balíčků NuGet
  2. Vytvořte nebo načtěte existující soubor MPP do objektu třídy Project a převeďte jej do Excelu
  3. V případě potřeby přidejte některé úkoly a dílčí úkoly
  4. Save výsledný soubor projektu jako soubor aplikace Excel

Tyto kroky poskytují jednoduchý způsob, jak převést soubor MS Project do Excelu pomocí C# sdílením postupného procesu a spustitelného ukázkového kódu. Pokud máte existující soubor MPP, stačí jej načíst a uložit do požadovaného formátu, jako je XLSX, HTML, PNG atd. pomocí enumerátoru SaveFileFormat. Existuje řada dalších přetížení dostupných také pro ukládání souboru MS Project.

Kód pro převod MS Project do Excelu pomocí C#

Chcete-li transformovat soubor MPP do Excelu pomocí jazyka C#, můžete načíst zdrojový soubor MPP pouze pomocí jeho názvu, k dispozici je však mnoho dalších možností, stejně jako můžete načíst projekt z databáze nebo streamu. Pomocí LoadOptions můžete nastavit heslo pro otevření chráněného souboru projektu, nastavit nějaký token zrušení pro přerušení operace načítání souboru a nastavit rutinu pro zpracování chyb pro čtení některých souborů XML. Podobně máte možnost uložit MPP jako soubor aplikace Excel nastavením rozsahu úkolů pomocí počátečního a koncového data, nastavením počtu stránek a nastavením filtrů úkolů, abychom jmenovali alespoň některé pomocí SaveOptions. objekt třídy.

V tomto článku jsme se naučili převádět soubory MPP na soubory Excel. Podle článku na jak převést soubor Microsoft Project na XPS v C# můžete provádět i jiné typy konverzí, například XPS.

 Čeština