Jak převést PSD na PNG v C#

V tomto tématu se zaměříme na to, jak převést PSD na PNG v C# tím, že pokryjeme všechny podrobnosti pro nastavení prostředí a použijeme ukázkový kód. Aplikaci lze použít k uložení PSD jako PNG pomocí C# pomocí několika volání API a aplikaci lze použít v libovolném prostředí .NET Configured v Linuxu, macOS nebo Windows.

Kroky k převodu PSD na PNG v C#

  1. Nastavte prostředí instalací Aspose.PSD for .NET z NuGet pro export PSD do PNG
  2. Vytvořte objekt třídy PsdImage pro načtení zdrojového souboru PSD z disku
  3. Pomocí instance třídy PngOptions nastavte výstupní možnosti PNG
  4. Převeďte PSD na soubor PNG pomocí metody Uložit

V C# PSD na PNG aplikaci lze snadno vyvinout pomocí výše uvedených kroků, přičemž proces bude zahájen načtením ukázkového PSD souboru z disku nebo paměťového streamu pomocí metody Image.Load(). Potom pomocí objektu třídy PngOptions se nastaví požadované vlastnosti výstupní možnosti PNG, po čemž následuje převod PSD na soubor PNG na disku pomocí metody Uložit.

Kód pro export PSD do PNG v C#

Výše uvedený příklad ukazuje proces převodu PSD na PNG pomocí C# pomocí několika volání API. PsdLoadOptions se používá k nastavení možností zdrojového souboru PSD pro načítání a metoda Image.Load() se používá k otevření zdrojového souboru PSD z disku. Třída PngOptions se používá k nastavení výstupních vlastností PNG, jako jsou ColorType, CompressionLevel, DefaultReplacementFont, ResolutionSettings a MultiPageOptions, abychom jmenovali alespoň některé. Po nastavení vlastností PNG se požadovaný soubor PNG uloží buď na disk, nebo do MemoryStreamu.

V tomto příkladu jsme se dozvěděli o procesu převodu PSD na PNG pomocí C# pomocí postupného přístupu. Pokud se chcete dozvědět o převodu PSD do PDF, přečtěte si článek na jak převést PSD do PDF v C#.

 Čeština