Jak převést AI na PNG v C#

Toto téma se zabývá tím, jak převést AI na PNG v C#. Tuto aplikaci lze použít k rychlému uložení umělé inteligence jako PNG pomocí C# a lze ji použít v kterémkoli z nakonfigurovaných prostředí .NET ve Windows, macOS nebo Linux.

Kroky k exportu AI do PNG v C#

  1. Vytvořte své prostředí instalací Aspose.PSD for .NET z NuGet pro převod souboru AI na obrázek PNG
  2. Vytvořte instanci třídy AiImage pro přístup ke zdrojovému souboru AI z disku
  3. Inicializací objektu třídy PngOptions nastavte požadované vlastnosti výstupu PNG
  4. Převeďte soubor AI na PNG na disku

Pomocí C# Adobe Illustratoru do PNG lze aplikace pro konverzi obrázků vytvořit pomocí výše uvedeného postupného postupu, kdy proces zahájí načtení zdrojového souboru Adobe Illustrator (AI) z disku. Poté se pomocí instance třídy PngOptions nastaví různé vlastnosti pro požadovaný výstupní obrazový soubor PNG a následuje uložení souboru Adobe Illustrator jako obrázku PNG na disk pomocí metody Uložit.

Kód pro export AI do PNG v C#

Výše uvedený příklad kódu demonstruje proces převodu Adobe Illustrator na PNG pomocí C#, přičemž metoda Image.Load() odkazuje na přístup ke zdrojovému souboru AI z disku. Instance třídy PngOptions se používá k nastavení možností výstupního obrázku PNG, jako je nastavení rozlišení, typ barvy PNG a bitová hloubka, abychom jmenovali alespoň některé. Po nastavení vlastností PNG se obrázek PNG uloží na disk nebo do MemoryStreamu.

V tomto jednoduchém tématu jsme se zaměřili na proces převodu AI na PNG pomocí C# v krocích. Pokud se chcete dozvědět o převodu AI do souboru PDF, přečtěte si článek na jak převést AI do PDF v C#.

 Čeština