Jak převést PSD do PDF v Javě

V tomto jednoduchém návodu krok za krokem se naučíte, jak převést PSD na PDF v Javě. Tuto aplikaci lze použít k rychlému uložení PSD jako PDF pomocí Java. Ukázkový kód lze použít v jakémkoli prostředí s konfigurací Java uvnitř macOS, Linuxu nebo Windows.

Kroky pro převod PSD do PDF v Javě

  1. Vytvořte prostředí instalací Aspose.PSD for Java ze správce úložiště
  2. Získejte přístup ke zdrojovému souboru PSD z disku vytvořením instance třídy PsdImage
  3. K nastavení metadat PDF použijte instanci třídy PdfDocumentInfo
  4. Vytvořte třídu PDFOptions pro nastavení požadovaných vlastností PDF
  5. Převeďte soubor PSD do formátu PDF na disku pomocí metody uložení

S odkazem na výše uvedený postup krok za krokem v Java PSD do PDF aplikace pro konverzi obrázků může být vyvinuta pomocí jednoduchého rozhraní API, přičemž proces bude zahájen načtením zdrojového souboru PSD z disku. Poté pomocí instancí tříd PdfDocumentInfo a PDFOptions se nastaví požadovaná metadata PDF spolu s dalšími souvisejícími vlastnostmi. Nakonec se načtený soubor PSD uloží na disk jako PDF pomocí metody uložení.

Kód pro export PSD do PDF v Javě

Výše uvedený příklad zahrnuje proces exportu PSD do JPG pomocí Java, přičemž metoda Image.load() se používá pro přístup ke zdrojovému souboru PSD z disku. Třídy PdfDocumentInfo a PDFOptions slouží k nastavení informací o metadatech PDF, jako je autor, název, předmět, klíčová slova atd. Třídu PdfOptions lze použít k nastavení výstupních možností PDF, jako je kvalita PDF, PDFLsAllowedLossyError, ResolutionSettings a VectorRasterizationOptions, abychom jmenovali alespoň některé. .

V tomto příkladu jsme pokryli proces převodu PSD do PDF pomocí Java. Pokud se chcete dozvědět o převodu PSD na obrázek JPEG, přečtěte si článek na jak převést PSD do JPEG v Javě.

 Čeština