Jak upravit dokument PDF pomocí C#

Tento článek popisuje, jak upravit dokument PDF pomocí C#. Obsahuje informace pro nastavení vývojového prostředí, seznam požadovaných kroků k provedení úkolu a spustitelný ukázkový kód pro vývoj aplikace editoru PDF pomocí C#. Probereme také nezbytné třídy, metody a vlastnosti pro provádění úprav v souboru PDF.

Kroky k úpravě souboru PDF pomocí C#

  1. Nakonfigurujte IDE tak, aby pro úpravy používala Aspose.PDF for .NET
  2. Vytvořte objekt třídy PdfContentEditor, který nahradí text v celém souboru
  3. Nahraďte nějaký jiný text spolu s nastavením barvy popředí a velikosti písma a uložte do datového proudu paměti
  4. Načtěte stream do objektu PdfFileMend pro přidání nějakého textu a jeho uložení zpět do paměťového streamu
  5. Načtěte výsledný datový proud paměti do třídy Document pro přidání stránky s nějakým textem
  6. Uložte výsledný soubor PDF na disk se všemi výše uvedenými úpravami

Tyto kroky představují proces úpravy dokumentu PDF pomocí C#. Objekt PdfContentEditor můžete použít k nahrazení textu v celém souboru nebo nahrazení textu různými barvami popředí a fonty. Třída PdfFileMend se používá k přidání textu na existující stránku, zatímco třída Document se používá k přidání nové stránky a vykreslení nějakého textu na ní.

Kód pro změnu souboru PDF pomocí C#

Tento kód ukazuje vývoj PDF modifikátoru pomocí C#. Používáme různé třídy k úpravě obsahu a ukládání mezivýsledků do dočasného paměťového proudu pro načtení do další třídy pro provedení jiného úkolu. Existují různé třídy, které lze použít k úpravě souboru PDF, včetně PdfPageEditor, PdfFileStamp, PdfFileSignature, PdfConverter a PdfBookmarkEditor, abychom jmenovali alespoň některé.

Tento článek nám ukázal fungování softwarového PDF editoru pomocí C#. Pokud se chcete naučit proces změny pozadí souboru PDF, přečtěte si článek na jak upravit barvu pozadí PDF pomocí C#.

 Čeština