Jak převést XPS do PDF v C#

Tento článek je napsán proto, aby vysvětlil jak převést XPS na PDF v C#. Zahrnuje postupný postup a také spustitelný vzorový kód pro změnu XPS na PDF v C#. Můžete načíst zdrojový XPS soubor a exportovat jej jako PDF soubor s několika řádky kódu.

Kroky k převodu XPS do PDF pomocí C#

  1. Nakonfigurujte prostředí instalací Aspose.Page pro převod souborů XPS
  2. Načtěte vstupní soubor XPS pomocí objektu třídy Stream
  3. Inicializujte objekt třídy PdfSaveOptions a nastavte potřebné parametry
  4. Vytvořte vykreslovací zařízení pro výstupní formát PDF
  5. Po převodu souboru XPS uložte výstupní soubor PDF

Tyto kroky přesně shrnují proces převodu XPS souboru na PDF v C#. Pomocí objektu třídy Stream načtěte vstupní soubor XPS a poté určete různé vlastnosti výstupního dokumentu PDF, jako je komprese obrazu nebo textu atd. Následně vytvořte vykreslovací zařízení, jako je PdfDevice, a exportujte výstupní soubor PDF.

Kód pro převod XPS do PDF v C#

Tento ukázkový kód lze použít k převodu XPS dokumentu do PDF v C#. Navíc můžete změnit hodnotu jakékoli vlastnosti, jako je kvalita obrázků, čísla stránek, které potřebujete převést do formátu PDF, podrobnosti o šifrování atd. podle vašich požadavků. Podobně můžete číst a zapisovat soubory pomocí souborových proudů nebo paměťových proudů pomocí jednoduchých volání API.

Tento tutoriál poskytuje podrobnosti týkající se převodu XPS souboru do PDF v C#. Pokud se chcete naučit převod EPS na TIFF, přečtěte si článek na jak převést EPS na TIFF v C#.

 Čeština