Jak zkopírovat list Excelu do jiného sešitu v Javě

Tento stručný návod poskytuje podrobnosti o tom, jak zkopírovat list Excelu do jiného sešitu v Javě. Můžete načíst vstupní soubor aplikace Excel s příponou XLSX nebo XLS a poté lze provést funkci Java copy excel worksheet. Libovolný list můžete zkopírovat pomocí jeho indexového čísla nebo názvu listu podle vašich požadavků.

Kroky ke zkopírování listu Excelu do jiného sešitu v Javě

  1. Chcete-li zkopírovat list aplikace Excel, přidejte odkaz na Aspose.Cells z úložiště Maven
  2. Načtěte zdrojový soubor Excel do objektu třídy Workbook pro kopírování vstupních dat
  3. Přístup k listům výstupního souboru Excel
  4. Copy list aplikace Excel do jiného sešitu pomocí indexu počtu listů
  5. Uložte výstupní excelový sešit se zkopírovaným listem v něm

K práci s funkcí Java Excel sheet copy potřebujeme provést pouze několik volání API. Proces kopírování listů můžeme přizpůsobit změnou indexů listů. Můžete například zkopírovat libovolný list ze zdrojového listu a vložit jej do libovolného indexu ve výstupním sešitu aplikace Excel pouze změnou čísel indexu.

Kód pro kopírování listu Excelu do jiného sešitu v Javě

V tomto tutoriálu jsme prozkoumali, jak lze začlenit funkci Java kopírovat list Excelu do jiného sešitu. Operaci kopírování můžete ovládat pomocí objektu třídy CopyOptions ve funkci copy(), která podporuje kopírování hodnot pouze v případě, že vzorec není platný pro cílový list, možnost kopírovat názvy, možnost zachovat makra a mnoho dalších funkcí jako studna.

Tento článek vysvětluje, jak kopírovat a vkládat data mezi listy aplikace Excel. Pokud se však chcete naučit slučování buněk, přečtěte si článek na jak sloučit buňky v Excelu pomocí Java.

 Čeština