Jak převést Excel do PDF pomocí C++

V tomto tutoriálu prozkoumáme, jak převést Excel na PDF pomocí C++. Soubory aplikace Excel se běžně používají pro práci s daty zahrnujícími výpočty, jako když můžete provádět různé operace a výpočty pro zpracování dat. Převod Excelu do PDF můžete provádět pomocí C++ pomocí jednoduchého rozhraní API a bez závislosti na MS Excel.

Kroky pro převod Excelu do PDF pomocí C++

  1. Nakonfigurujte balíček Aspose.Cells.Cpp pomocí Správce balíčků NuGet
  2. Přidejte odkaz na jmenný prostor Aspose::Cells
  3. Vytvořte instanci objektu Workbook Class pro načtení vstupního souboru aplikace Excel
  4. Uložte výstupní soubor PDF pomocí metody Uložit

Můžete následovat příklad níže a uložit jakýkoli soubor Excel do PDF pomocí C++. Pouze několik jednoduchých volání API vám umožní provést tento úkol rychle.

Kód pro převod souboru Excel do PDF pomocí C++

V předchozím článku jsme prozkoumali Jak uložit soubor Excel jako PDF pomocí C#. Zatímco v tomto podrobném průvodci jsme se naučili Převod Excelu do PDF v C++.

 Čeština