Как да инсталирате Python, за да стартирате Aspose.PDF за Python чрез .NET

Тази тема включва подробни стъпки как да инсталирате python за стартиране на Aspose.Pdf за Python чрез .NET. Счита се, че имате .NET Framework, конфигуриран в някоя от базираните на Microsoft Windows, Linux или macOS операционни системи и ви насочва да инсталирате целия необходим софтуер за изпълнение на Aspose.Pdf код в Python. Ще инсталираме Python по време на тези стъпки и ще създадем нов PDF файл, за да проверим средата.

Стъпки за инсталиране на Python за стартиране на Aspose.Pdf за Python чрез .NET

  1. Счита се, че имате операционна система Microsoft Windows, Linux или macOS, конфигурирана с поддръжка на .NET framework. За допълнителна информация можете да посетите, Install .NET on Windows, Linux, and macOS
  2. Инсталирайте разширението Python във VS Code
  3. Инсталирайте Python 3.9.6
  4. Инсталирайте командата Pip
  5. Инсталирайте най-новата версия на Aspose.Pdf for Python via .NET с помощта на Pip
  6. Генерирайте и изпълнете кода Aspose-Pdf за Python, за да създадете PDF файл

Ако вече сте установили средата, която отговаря на първите две стъпки, можете да ги игнорирате и да продължите към следващите команди в терминала или командния ред във вашата Windows, Linux или macOS среда. Трябва да инсталирате Python и Pip3, за да инсталирате Aspose.Pdf.

Скрипт за инсталиране на Python за стартиране на Aspose.Pdf за Python чрез .NET

Ако .NET Framework, Python 3.9.6 и PIP вече са настроени във вашата среда, можете да започнете от стъпка 5 нататък, за да използвате API. Препоръчително е да използвате Python 3.9.6 с API вместо по-стари версии на Python2.x.

Основен работещ примерен код, използващ API, също е предоставен за проверка на инсталацията. Можете да използвате други примери и да изследвате функциите на API, за да работите с различните примери, които искате да създадете с помощта на API.

 Български