Как да изобразите LaTeX в PNG в C#

В това ръководство стъпка по стъпка ще научите как да изобразите LaTeX в PNG в C#. Кодовият фрагмент в този урок улеснява изобразяването на латекс в png в C# в няколко стъпки.

Стъпки за изобразяване на LaTeX в PNG в C#

  1. Инсталирайте пакет Aspose.TeX for .NET от NuGet.org
  2. Включете пространства от имена Aspose.TeX, Aspose.TeX.IO и Aspose.TeX.Presentation.Image
  3. Приложете лиценз към Aspose.TeX за .NET, като използвате метода SetLicense
  4. Създайте обект TeXOptions с настройките на TeXConfig
  5. Задайте входна и изходна работна директория за четене и запис на файлове
  6. Задайте опцията TerminalOutput на OutputFileTerminal
  7. Създайте обект PngSaveOptions и задайте свойства
  8. Създайте обект ImageDevice, който да бъде предаден на метода Typeset
  9. Изпълнете операцията по набор, като използвате метода за набор

Горните стъпки ще помогнат за лесното конвертиране на TeX в PNG в C#. Входът TeX file ще бъде прочетен от работната директория, посочена в опциите, а изходните PNG файлове ще бъдат поставени в изходната работна директория.

Код за изобразяване на LaTeX в PNG в C#

Кодовият фрагмент, показан по-горе, изяснява как да изобразите TeX в PNG в C# в няколко стъпки. Тъй като записваме изхода във файловата система, вместо конзолен изходен терминал, сме посочили файлов терминал като наш изходен терминал.

Използвайки този урок, можете лесно да създадете свой собствен LaTeX рендър за C# и .NET приложения.

 Български