Как да конвертирате PUB в JPG в Java

Този бърз урок ви напътства как да конвертирате PUB в JPG в Java. Той обяснява всички основни детайли като настройка на средата и поетапния процес, последван от примерен код, демонстриращ функцията за конвертиране на Publisher в JPG в Java. Не е необходимо да инсталирате Microsoft Publisher или друго приложение, за да обработвате файловете PUB и да ги експортирате като изображения JPG.

Стъпки за конвертиране на PUB в JPG с помощта на Java

  1. Конфигурирайте библиотеките Aspose.PUB и Aspose.PDF за изобразяване на PUB файлове
  2. Заредете входния PUB файл с интерфейса IPubParser
  3. Експортирайте заредения PUB файл като PDF документ
  4. Достъп до междинния PDF документ
  5. Получете размера за всяка страница от PDF файла
  6. Задайте размера на страницата и разделителната способност на изображението за JPG изображения
  7. Конвертирайте всяка страница в JPG формат на изображение, като използвате метода process()

Горните стъпки обобщават целия процес за изграждане на конвертор на Publisher към JPG в Java. Те обясняват интегрирането на библиотеките във вашите проекти, последвано от алгоритъма и примерния код. Трябва само да направите няколко извиквания на API, за да заредите входния PUB файл, да го конвертирате в PDF формат и след това да изобразите изходните JPG изображения.

Код за конвертиране на PUB в JPG в Java

Този кодов фрагмент илюстрира как да конвертирате Microsoft Publisher в JPG в Java. На първо място, той анализира входния PUB файл с помощта на метода parse(). Впоследствие той експортира анализирания файл като PDF документ и след това изобразява JPG изображенията на всяка страница с помощта на екземпляра на класа JpegDevice.

Този урок обсъди информацията, свързана с преобразуването на PUB файл в JPG в Java. От друга страна, ако искате да конвертирате PUB файла в PNG изображение, моля, прочетете статията на как да конвертирате PUB в PNG в Java.

 Български