Как да конвертирате XPS в PDF в C#

Тази статия е написана, за да обясни как да конвертирате XPS в PDF в C#. Той включва поетапна процедура, както и изпълним примерен код за промяна на XPS в PDF в C#. Можете да заредите изходния файл XPS и да го експортирате като файл PDF с няколко реда код.

Стъпки за конвертиране на XPS в PDF с помощта на C#

  1. Конфигурирайте средата, като инсталирате Aspose.Page, за да конвертирате XPS файлове
  2. Заредете входния XPS файл с помощта на обект от клас Stream
  3. Инициализирайте обект от клас PdfSaveOptions и задайте необходимите параметри
  4. Създайте устройство за изобразяване за изходен PDF формат
  5. Запазете изходния PDF файл, след като конвертирате XPS файла

Тези стъпки точно обобщават процеса за конвертиране на XPS файл в PDF в C#. Използвайте обекта на клас Stream, за да заредите входния XPS файл и след това да зададете различни свойства за изходния PDF документ, като компресия на изображение или текст и т.н. Впоследствие създайте устройство за изобразяване като PdfDevice и експортирайте изходния PDF файл.

Код за конвертиране на XPS в PDF в C#

Този примерен код може да се използва за конвертиране на XPS документ в PDF в C#. Освен това можете да промените стойността на всяко свойство, като качеството на изображенията, номера на страници, които трябва да конвертирате в PDF формат, подробности за криптиране и т.н. според вашите изисквания. По подобен начин можете да четете и пишете файловете, като използвате файловите потоци или потоците от паметта с прости извиквания на API.

Този урок предоставя подробности, свързани с преобразуването на XPS файл в PDF в C#. Ако искате да научите преобразуването на EPS в TIFF, прочетете статията на как да конвертирате EPS в TIFF в C#.

 Български