Как да конвертирате EPS в TIFF с помощта на C++

В тази тема ще проучим как да преобразуваме EPS в TIFF с помощта на C++. Ще наблюдавате как да заредите входния EPS файл и да го конвертирате в изображение в C++ с помощта на прости извиквания на API.

Стъпки за конвертиране на EPS в TIFF с помощта на C++

  1. Инсталирайте Aspose.Page for C++ от NuGet Package Manager Tool
  2. Добавете препратка към пространството от имена Aspose::Page
  3. Задайте изходния ImageFormat и инициализирайте входен поток
  4. Заредете входния EPS файл с помощта на обект от клас PsDocument
  5. Задайте свойствата на ImageSaveOptions и запазете изходния TIFF файл

Можете да експортирате EPS в TIFF с помощта на C++, като използвате прости извиквания на API с няколко реда код. Просто трябва да заредите входния EPS файл и да зададете различни свойства според вашите изисквания, след което да конвертирате файла с PsDocument class с помощта на C++.

Код за конвертиране на EPS в TIFF с помощта на C++

Преди това изследвахме как да извлечете метаданни на файла на Microsoft Project с помощта на C++. Въпреки това, в тази тема ние внедрихме как да генерираме TIFF от EPS с помощта на C++.

 Български