Обединяване на бележници на OneNote с помощта на Java

Това кратко ръководство описва как да обединявате OneNote бележници с помощта на Java. Той обсъжда настройката на Java IDE, поетапния процес и изпълняваем примерен код за комбиниране на бележници на OneNote с помощта на Java. Освен това ще проучите и обединяването на бележници в различни формати.

Стъпки за обединяване на бележници на OneNote с помощта на Java

  1. Конфигурирайте IDE, като инсталирате Aspose.Note for Java, за да обедините бележници
  2. Заредете изходния .ONE бележник с помощта на класа Document
  3. Достъп до целевия бележник с друг обект от класа Document
  4. Прегледайте всяка страница, докато я клонирате
  5. Напишете обединения изходен бележник като PDF, като използвате метода save

Стъпките по-горе представят как без да използвате Microsoft OneNote комбинирате страници с помощта на Java. Можете да започнете процеса, като получите достъп до входните и целевите бележници и след това обедините всички страници, докато ги клонирате. И накрая, експортирайте обединения изходен файл в поток или диск според вашите изисквания.

Код за обединяване на бележници на OneNote с помощта на Java

Като следвате този код, без да използвате MS OneNote комбинирайте бележници в Java. Можете обаче да импровизирате процеса на сливане на бележници на OneNote, като обедините няколко бележника, работите със селективни страници или изобразите различни изходни файлови формати като .PDF, .ONE, .HTML и .PNG, като използвате изброяването SaveFormat.

Това ръководство ни помогна да разберем процеса на комбиниране на бележници в OneNote с помощта на Java. Можете обаче да проучите допълнително други функции, като рендиране на .ONE файл в HTML, като намерите информацията на как да конвертирате файл на OneNote в HTML с помощта на Java.

 Български